Vervoer van varkens

1 trekker met een varkenstrailer zorgt voor het afvoeren van de slachtrijpe varkens van het zusterbedrijf Mevar naar Westvlees alsook het vervoeren van biggen naar andere afmestbedrijven.

Ook wordt er voor Westvlees nog andere slachtvarkens opgehaald bij derden.